Kaikki artikkelit Liikenne ja leirintä Vinkit ja ohjeet

Matkailuajoneuvon kuormaus ja turvallisuus tien päällä

12.1.2023

Matkailuvaunun kuormaus

Kiinnitä aina matkailuvaunua kuormatessasi huomioita vaunun painopisteeseen, jotta matkasi sujuisi turvallisesti.

  • Matkailuvaunun painopiste on pidettävä mahdollisimman alhaalla ja keskellä. Sijoita painavimmat esineet aina mahdollisimman lähelle akselia.
  • Yhdistelmä on kuormattava siten, että auto ja vaunu ovat ajettaessa vaakasuorassa. Aisapainon voi tarvittaessa tarkistaa vaikka tavallisella henkilövaa’alla vetokytkimen kohdalta. Sopiva paino löytyy helposti kokemuksen kautta. Suositeltava aisapaino 1 000 kg:n vaunulle on noin 50 kg. Aisapainon mittaamiseen on saatavana myös erillisiä aisapainovaakoja. Valikoimastamme löytyy myös nokkapyöriä, joissa on aisapainovaaka valmiina.

Matkailuajoneuvossa painavat tavarat tulee aina kiinnittää ja sitoa kunnolla paikalleen. Tähän tarkoitukseen löytyy kuorma- ja sidontaliinoja.

Kevyiden tavaroiden paikalla pysymiseen auttavat erilaiset liukuestematot, joita voi käyttää esim. kaappien ja laatikostojen pohjalla.

Karavaanari tien päällä

Yhdistelmä on muuta liikennettä hitaampi ja kankeampi. Pientareelle väistämällä tai piipahtamalla levähdyspaikalle saattaa pelastaa takana hermoilevan autoilijan päivän. Näin estetään myös jonojen muodostuminen oman yhdistelmän perään. Ajamista kannattaa välttää ruuhka-aikaan tai käyttää silloin reittiä, jossa liikenne on hiljaisempaa.

Rekan, toisen yhdistelmän tai muun vaikeasti ohitettavan ajoneuvon perässä ajaessa on jätettävä tarpeeksi väliä edessäajavaan. Silloin takana tulevien on mahdollista ohittaa ja ohitukset sujuvat joustavasti ja turvallisesti. Huomio, että kun rekka tai linja-auto lähtee ohittamaan matkailuvaunuyhdistelmää, se työntää edellään ilmavirtaa, joka tuntuu myös auton ratissa. Samoin tuulisella kelillä, kun saavutaan metsätaipaleelta aukealle tieosuudelle, on hyvä varautua sivutuulen vaikutukseen. Kaikessa liikenteessä tulee välttää äkkinäisiä liikkeitä. Jos vaunu lähtee heijaamaan, ei kannata tehdä äkkijarrutusta vaan maltillisella nopeuden laskulla tai varovaisella nopeuden nostolla yrittää saada yhdistelmän heijaus loppumaan.

Matkantekoon on varattava riittävästi aikaa ja virkeystilan vähentyessä on pidettävä tauko tai etsittävä lähin leirintäalue.

Kesäkuumalla autossa voi olla tukalaa. Ja etenkin jos mukana on pieniä lapsia ja lemmikkieläimiä on taukoja pidettävä usein.

Matkailuvaunua vedettäessä kunnolliset ja riittävät leveät vetopeilit takaavat paremman näkyvyyden taakse ja sujuvamman ja turvallisen liikenteen ja ohittamisen. Myös erilaiset ns. kuolleen kulman apupeilit auttavat havaitsemaan ohittavan ajoneuvon aikaisemmin.

Uudemmissa matkailuvaunuissa on yleisesti vakiovarusteena kitkavetopäät, jotka vähentävät vaunun heijaamista. On tärkeää muistaa, että jos vaunussa on kitkavetopää, vetoauton koukun nupin täytyy olla aivan puhdas rasvasta. Kitkapaloja tulee myös vaihtaa säännöllisesti kulumisen ja käytön mukaan.

Näin autat onnettomuuspaikalla

Ensimmäisenä onnettomuuspaikalle saapuvalla on velvollisuus auttaa onnettomuudessa mukana olleita. Tärkeintä on auttaa välittömässä hengenvaarassa olevia ja antaa tarvittaessa ensiapua. Näin toimit oikein liikenneonnettomuuspaikalla:

  • Pysäköi oma kulkuneuvosi turvalliseen paikkaan. Laita hätävilkut päälle ja tee itsesi näkyväksi heijastimen tai lampun avulla.
  • Tee karkea tilannearvio tapahtumasta katsomalla ja kuuntelemalla. Jaa tehtäviä tai toimi saamiesi ohjeiden mukaan.
  • Tee hätäilmoitus 112.
  • Varoita toisia tiellä liikkujia ja huolehdi, että varoituskolmio viedään riittävän kauaksi tulosuuntaan.
  • Aloita hätäensiaputoimet autettava kerrallaan, siinä järjestyksessä kun kohtaat heidät. Hatäensiaputoimia ovat; avoimien hengitysteiden varmistaminen ja suuren ulkoisen verenvuodon tyrehdyttäminen. Älä siirrä autettavia, ellei siirto ole hengen pelastamiseksi välttämätöntä.
  • Täydennä ensiapua suojaamalla autettavat tarvittaessa kylmyydeltä.
  • Yksittäisen haavan tai murtuman ensiaputoimiin ei pidä ryhtyä, ennen kuin kaikille autettaville on annettu henkeä pelastava ensiapu.
  • Seuraa autettavien vointia ammattiavun tuloon asti. Älä poistu paikalta, ennen kuin ammattihenkilökunta antaa luvan.

Lähde: Suomen Punainen Risti

Oikea etäisyys edelläajavaan

Kun pidät riittävän turvavälin näet mitä edessäsi tapahtuu ja voit rauhassa ennakoida tilanteita. Sinulle jää tarvittaessa aikaa ja tilaa toimia. Myös muut näkevät sinut ja pystyvät paremmin ennakoimaan toimiasi. Ajaminen on rauhallisempaa, tasaisempaa ja taloudellisempaa.

Mikä sitten on oikea turvaväli? Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että taajamanopeuksilla se on noin kaksi sekuntia (“kaksikymmentäyksi, kaksikymmentäkaksi”), tai metreinä noin puolet nopeuslukemasta: 40 km/h = 20 metriä. Maantienopeuksilla se on noin neljä sekuntia (“kaksikymmentäyksi, kaksikymmentäkaksi, kaksikymmentäkolme, kaksikymmentäneljä”), tai metreinä sama kuin nopeuslukema 80 km/h = 80 metriä.

Lähde: Turvallista matkaa (karavaanarit.fi)