Kaikki artikkelit

Missä voin leiriytyä matkailuautolla ja asuntovaunulla? Leirintäalueet, matkaparkit ja puskaparkit

2.2.2023

Leirintäopas

Yli 150-sivuinen Leirintäopas kertoo kesä- ja talvileirintäpaikat ja antaa leiriytymiseen liittyviä ohjeita ja vinkkejä.

Karavaanarin painettuun Leirintäoppaaseen kootaan jäsenetuleirintäkohteiden palvelut, harrastusmahdollisuudet ja yhteystiedot. Leirintäoppaassa julkaistaan myös lista matkaparkeista. Kaikki oppaassa esitellyt leirintäalueet ja matkaparkit löytyvät oppaan karttalehdiltä.

Oppaassa esitellään noin 500 yleistä leirintäaluetta, pihaleirintäkohdetta ja SF-Caravan-leirintäaluetta. Mukana on myös hiihtokeskusten caravanalueet ja muut talvileirintäkohteet. Leirintäkohteiden palvelut ja harrastusmahdollisuudet on kerrottu selkein symbolein. Leirintätiedoista löytyvät myös mm. leiriytymishinnat ja aukioloajat. Monet alueista kertovat itsestään myös värikuvalla.

Kaikki oppaan leirintäalueet ja matkaparkit on merkitty Leirintäoppaassa olevaan tarkkaan tiekarttaan ja jokaiselle alueelle on sanallinen ajo-ohje. Jotkut alueet selkiyttävät ajo-ohjettaan piirroskartalla.

Leirintäoppaan tiedot perustuvat leirintäyrittäjien antamiin ja tarkastamiin tietoihin. Tiedot päivitetään vuosittain kevättalvella ja ne ovat voimassa seuraavan oppaan ilmestymiseen saakka.
Leirintäoppaan voit tilata Karavaanarin kaupasta.

Leirintäoppaan sähköisen version löydät osoitteesta https://leirintaopas.fi. Sähköisen oppaan käyttö on SF-Caravan ry:n jäsenille maksutonta.

Matkaparkit

Matkaparkki on lyhytaikaiseen leiriytymiseen tarkoitettu paikka. Normaalisti matkaparkkien paikat ovat mitoitettuja matkailuautoille, mutta joillekin parkeille mahtuu myös vetoauton ja matkailuvaunun yhdistelmillä.

Matkaparkit voivat olla maksuttomia, mutta yleensä niillä peritään pieni yöpymismaksu. Joskus maksu otetaan vain sähkön käytöstä, jos sähköä on tarjolla. Myös mahdollisesti tarjolla olevista palveluista voidaan periä maksu. Valtaosalla paikoista on vesisäiliöiden täyttömahdollisuus ja jätevesien tyhjennyspaikat.

Matkaparkit eivät kilpaile leirintäalueiden kanssa, sillä ne soveltuvat vain lyhytaikaiseen, korkeintaan parin vuorokauden pysähdykseen. Matkaparkkien palvelut ovat myös leirintäalueiden tarjontaa vaatimattomammat.

Hyvä matkaparkkien verkosto lisää mahdollisuuksia matkailuauton ja matkailuvaunun ympärivuotiseen käyttöön.

Matkaparkit Caravan Leirintäoppaassa.

Jäsenetu ABC-matkaparkeissa.

Tämä esitys kertoo seikkaperäisesti mikä matkaparkki on ja mitä sen toteuttamisessa voi ottaa huomioon. Esityksen ovat toteuttaneet SF-Caravan ry:n asiantuntijat.

SF-Caravan-leirintäalueet

SF-Caravan-leirintäalue on ulkoilulain mukainen leirintäalue, jota ylläpitää SF-Caravan ry:n jäsenyhdistys tai sen omistama yhtiö. Leirintäalueen ylläpitäjä sitoutuu noudattamaan leirintäalueita koskevia lakeja, asetuksia, säädöksiä ja suosituksia. Leirintäalueen nimessä on oikeus käyttää lyhennettä SFC.

SF-Caravan-leirintäalueet

Yksityiskohtaisemmat tiedot SF-Caravan-leirintäalueiden palveluista löydät Leirintäoppaasta.

Puskaparkit

Puskaparkeiksi kutsutaan esimerkiksi pysähdyspaikkoja, tienreunoja, rantapaikkoja tai muita leirintäalueiden ulkopuolisia paikkoja, joihin voi pysäköidä matkailuautolla tai matkailuvaunulla

Puskaparkkeeraus  lisääntyi selvästi koronapandemian aikana, kun ihmiset innostuivat liikkumaan Suomessa luonnonhelmassa. Kannattaa aina varmistaa oikeus pysäköidä ja leiriytyä tilapäisesti. Jokamiehenoikeus ei oikeuta leiriytymään toisen maalle ilman lupaa. Huolehdithan aina ympäristöstä, etkä roskaa tai tyhjennä harmaavesisäiliötä tai Wc:tä luontoon. Puskaparkeissa ei ole tarjolla mitään palveluita.